Accessibility Tools
 • Increase Text
 • High Contrast Mode

Feidhmeannach Foilsitheoireachta – COMHAR

 • Publisher:
 • Job Type: unknown
 • Job Location: Dublin
 • Expires: 26/07/2024
 • Apply: gno@comhar.ie

FÓGRA POIST
Folúntas mar Fheidhmeannach Foilsitheoireachta le COMHAR

Ról
Tá Feidhmeannach Foilsitheoireachta á earcú ag COMHAR, príomhfhoilsitheoir náisiúnta na Gaeilge. Beidh an té a cheapfar ag plé le LeabhairCOMHAR. Conradh 15 mhí (Meán Fómhair 2024 – Nollaig 2025) atá á thairiscint. Is féidir go gcuirfear síneadh leis ag deireadh na tréimhse sin.

Folúntas
1 x Post Lánaimseartha

2 x Post Páirtaimseartha (3 lá/seachtain)

Tá oifig COMHAR lonnaithe ar Shráid Harrington, BÁC 8. Beidh deiseanna maithe obair chumaisc ar fáil.

Tuarastal
€36,044 – €37,965 – €39,050 – €41,167 (Pointe 1-4, Grád: Oifigeach Feidhmiúcháin)
Pointe tosaigh ag brath ar thaithí.

Iarratais
Spriocdháta: meán lae, Dé hAoine, 26 Iúil 2024. Tuilleadh eolais faoin bpost ar fáil sa Sainchuntas Poist.

Príomhfhoilsitheoir náisiúnta na Gaeilge is ea COMHAR:

 • a fhoilsíonn iris mhíosúil liteartha na Gaeilge, Comhar,
 • a bhfuil inphrionta foilsitheoireachta leabhar, LeabhairCOMHAR, á rith aige,
 • a fhoilsíonn iris acadúil phiarmheasta bhliantúil COMHARTaighde,
 • a bhfuil baint aige le tionscadail eile i réimse na foilsitheoireachta.

SAINCHUNTAS POIST (JOB SPEC)

Faigheann COMHAR tacaíocht ó na heagraíochtaí seo a leanas: Foras na Gaeilge, Clár na Leabhar Gaeilge, An Chomhairle Ealaíon, Acadamh Ríoga na hÉireann, COGG.


« Back to Careers