Accessibility Tools
  • Increase Text
  • High Contrast Mode

Aithníonn an Fhuil a Chéile Roddy Doyle, translated by Hannah Ní Dhoimhín | New Island

Release Date08/08/2023
FormatPaperback
PublisherNew Island
CategoriesGaeilge

Part of the Open Door series of short books for emerging readers, now translated for the first time into Irish with the support of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, and ideal for learners of the Irish language.

Tá Danny Ó Murchú ag dul le bualadh lena dheartháir Jimmy. Ní fhaca siad a chéile le níos mó ná fiche bliain. Ar an mbealach chuig an gcruinniú, is cuimhin le Danny na tréimhsí maithe agus na drochthréimhsí, an spraoi agus na troideanna – agus an t-achrann mór amháin a scar iad. An dtroidfidh siad arís nó an mbeidh siad ina gcairde mar ba ghnáth leo a bheith? Níl a fhios ag Danny.

Danny Murphy is going to meet his brother, Jimmy. They haven’t seen each other in over twenty years. On the way to the meeting, Danny remembers the good times and the bad times, the fun and the fights – and the one big row that drove them apart. Will they fight again or will they become the friends they used to be? Danny doesn’t know.