Accessibility Tools
  • Increase Text
  • High Contrast Mode

Am Amú Éilis Neary | LeabhairCOMHAR

Release Date07/05/2024
FormatPaperback
PublisherLeabhairCOMHAR
CategoriesChildrens

The arts are only a waste of time.
Books? Forget about them.
Music? Get it out of your head.
Pictures? They’re abosutely useless.

The tormenters are on the hunt for the artists of the city and they are determined to make them see sense; the sooner the creative people start to do some real work, the better.
But Genius and Juno won’t give up their art without a fight. They have no interest in a city without creativity. They risk everything to change the fate of the artists but can they rescue everyone from the clutches of the tormenters before it’s too late?

An experimental style is practised in this action story for teenagers.
***
Níl sna healaíona ach cur amú ama.
Leabhair? Ná bac leo.
Ceol? Caith as do cheann é.
Pictiúir? Ní fiú a dhath iad.

Tá na cráiteoirí sa tóir ar ealaíontóirí na cathrach agus iad meáite ar chiall a chur iontu; a luaithe is a chromann an t-aos dána ar an bhfíorobair, is fearr é.
Ach ní éireoidh Genius agus Juno as a gcuid ealaíne gan troid. Níl dúil ar bith acu i gcathair gan chruthaitheacht. Cuireann siad gach rud i mbaol le dán na n-ealaíontóirí a chur ar mhalairt slí ach an féidir leo gach duine a thabhairt slán ó chrúcaí na gcráiteoirí sula mbeidh sé ródhéanach?

Cleachtar stíl thurgnamhach sa scéal lánaicsin seo do dhéagóirí.