Accessibility Tools
  • Increase Text
  • High Contrast Mode

Na Scéalta Atá Fós Ann Ciara Geraghty, translated by Seosamh Ó Cuaig | New Island

Release Date08/08/2023
FormatPaperback
PublisherNew Island
CategoriesGaeilge

Part of the Open Door series of short books for emerging readers, now translated for the first time into Irish with the support of An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta, and ideal for learners of the Irish language.
Tá an tUasal Ó Sé agus a mhadra dílis, Seoirse, ag dul amach ar cuairt ghairid chuig na siopaí. Tá dearmad déanta ag an Uasal Ó Sé ar a chuid eochracha, ach beidh Bean Uí Shé ann, mar a bhíonn sí i gcónaí, chun iad a ligean isteach. Ach ar an mbealach ar ais, tugann Seoirse faoi deara go bhfuil rud éigin amú – chas siad faoi dheis nuair ba chóir dóibh casadh faoi chlé, rud atá á dtabhairt níos faide ó bhaile. Chun rudaí a dhéanamh níos measa, tá an chuma air go mbeidh báisteach ann. Buaileann na seanchairde an bóthar ar thuras trasna Bhaile Átha Cliath agus trína gcuid cuimhní, atá, de réir cosúlachta, ag imeacht ceann ar cheann…

Mr Bolton and his faithful dog, George, are just popping down to the shops. He forgot his keys, but Mrs Bolton will be there to let them in like always. But on the way back, George notices something wrong – they turned right when they should have turned left, bringing them farther from home. To make things worse, it’s beginning to look like rain. The old friends set off on a journey across Dublin and through their memories, which seem to be disappearing one by one…