Accessibility Tools
  • Increase Text
  • High Contrast Mode

Teasáras Gaeilge-Béarla | Irish-English Thesaurus Garry Bannister | New Island

Release Date01/05/2023
PublisherNew Island
CategoriesNew Releases

Leac mhullaigh éachtach é TEASÁRAS GAEILGE–BÉARLA ar obair shaoil an údair, Garry Bannister. Ócáid chinniúnach staire í i leith staidéar na teanga agus a cultúir. Agus beagnach 700,000 focal iniúchta ann, is leabhar tagartha é nach bhfuil a mhacasamhail ar fáil inniu. Taifead cuimsitheach é a nochtann scéimh, solúbthacht, doimhneacht agus stair na Gaeilge, bronnta ar an saol mar thoradh ar an taighde fhairsing chríochnúil atá déanta ag Bannister. Cuimsíonn an Teasáras seo comhchiallaigh, cleachtaí agus nósanna cainte, comhcheangail fhocal, leaganacha logánta agus seanfhocail. Léiríonn na hiontrálacha sa Teasáras seo peirspictíochtaí úra nach mbeifí ag súil leo sa teanga faoi mar a bhí sí inné agus mar atá sí inniu. Is áis an-úsáideach ar fad do stór focal an úsáideora iad na liostaí atá breactha de réir téama ar feadh an leabhair. Anuas ar sin tá cuntas nuálaíoch ar oibriú na Gaeilge nua-aoisí curtha faoinár mbráid i dTreoir Ghramadaí i gcúl an leabhair. Cuireann TEASÁRAS GAEILGE–BÉARLA saibhreas suntasach nua le corpas téacsanna tagartha na Gaeilge. Acmhainn áisiúil, riachtanach, is ea í, agus taisce dhothomhaiste do chainteoirí, scríbhneoirí agus iriseoirí, d’údair, d’aos dána agus do lucht foghlama agus, go deimhin, do dhuine ar bith a dteastaíonn uathu slacht, snas agus snoiteacht a chur ar a scileanna teanga idir labhairt agus scríobh na Gaeilge.

IRISH–ENGLISH THESAURUS is the stunning culmination of Garry Bannister’s life’s work and a milestone in engagement with the Irish language and its culture. Exploring nearly 700,000 words, it is a reference book like no other, a meticulously researched record which captures the beauty, agility, depth and history of the Irish language. Entries include but are not limited to translations, synonyms, usages and colloquialisms, common word combinations and proverbs. Every single entry reveals fresh and often surprising perspectives on contemporary and older usage. An original and innovative grammar guide offers leaner and more accurate descriptions of how the language is used. And lists of thematically grouped vocabulary appear throughout the book as an extremely useful tool for language-building and prose writing. IRISH–ENGLISH THESAURUS is a significant addition to the corpus of reference texts, an essential and indispensable resource for speakers, authors, poets, journalists, students and teachers, and, indeed, for anyone wishing to enrich and develop their spoken and written Irish-language skills.

BUY NOW